CNF 2010
Conferinţa Naţională de Fizică - Iaşi 23-25 septembrie 2010
Conference abstract submission and management system
CNF 2010 este organizată la Iaşi cu prilejul Aniversării a 150 de ani de de la înfiinţarea Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi şi a 120 de ani de la naşterea savantului Ştefan Procopiu.

Universitata Alexandru Ioan Cuza 150 ani

Conferinţa Naţională de Fizică este o manifestare ştiinţifică de înalt nivel, cu participare internaţională, care se desfasoară o dată la doi ani şi este organizată de Societatea Romană de Fizică, membru colectiv al Societaţii Europene de Fizică, în colaborare cu Secţia de Stiinţe Fizice a Academiei Romane şi cu Institutele de cercetare-dezvoltare de profil din Romania. Conferinţa se doreste un forum de discuţie a problemelor actuale din domeniul cercetarii si educaţiei. Promovând comunicarea celor mai valoroase rezultate din domeniu şi stabilirea de contacte profesionale şi umane Conferinţa Natională de Fizică este un important eveniment al comunitaţii fizicienilor romani.
Conferinţa este deschisă cercetatorilor din domenii interdisciplinare Fizicii şi membrilor altor asociaţii profesionale din România şi strainatate. Conferinţa incurajează participarea fizicienilor şi inginerilor care lucrează in industrie, precum şi a firmelor care proiectează, produc sau comercializează aparatură de cercetare şi control al calitatii mediului, produselor şi vieţii.
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi

Societatea Romana de Fizică
Societatea Româna de Fizică

Academia Romană
Academia Română